Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Chiều Cuối Tuần

Cuối tuần chẳng được lai rai
Chèo queo một góc chẳng ai ngó ngàng
Chờ nghe một tiếng chuông vang
Bạn bè hú hí sửa sang lên đường
Vậy mà trời đất chẳng thương
Điện thoại thiêm thiếp chán chường lắm thay
Tòn ten trên võng cả ngày
Ăn rồi lại ngủ thế này là sao
Sướng vui chi cảnh sang giàu
Nếu không sanh bệnh cũng hao hụt dần
Khuyên ai cố gắng chuyên cần
Phải yêu lao động rèn thân tráng cường
Muốn được sức khỏe vô cương
Thể thao là cách giữ trường thọ xuân.
Sáng tác : Võ Hoàng Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét