Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

CỞI BỎ HẬN THÙ


Khi nóng giận quỉ thần còn kinh hãi
Lúc hiền từ tựa đức phật như lai
Phải bình tỉnh để nhận định đúng sai
Bởi cuộc sống còn muôn vàn mặt trái
Phàm làm người sao toàn vẹn hỡi ai
Tự nhủ lòng thôi nhé gắng đừng sai
Đừng tuyệt vọng đừng đánh mất tương lai
Đừng mù oán gây ra điều tai hại
Rồi mai đây nơi cuối trời nhìn lại
Khoảng trống cuộc đời....
... Khoảng trống chẳng còn ai !!!

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
13/12/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét