Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Cơn Ác Mộng Thực Phẩm

Trời ơi ngộ độc mất rồi
Mấy thằng Trung Quốc đồ tồi hại dân
Đầu độc thế giới bất phân
Già trẻ lớn bé chẳng cần đắn đo
Một loạt hóa chất ra lò
Dân ta hám lợi mới cho nhập vào
Trước mắt thì thấy chẳng sao
Lâu ngày tích tụ ruột đau xương nhừ
Đánh ta chẳng tốn một thư
Mà ta đã bại nát nhừ tim gan
Nếu ai có muốn nhập hàng
Thì xin cân nhắc đến ngàn năm sau
Đừng nên tranh thủ làm giàu
Tiếp tay cho giặc giết bao dân mình
Sống sao tâm, đức, nghĩa, tình
Tẩy chay Trung Quốc cứu mình cứu ta
Chúng là rắn độc mãng xà
Là cơn ác mộng chẳng tha nước nào./.

Sáng tác : Võ Hoàng Anh
15/12/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét