Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

LỜI NÓI GIÓ BAY


'LỜI NÓI GIÓ BAY

Công đoàn lên tiếng bao lần
Lá môn nước đổ cái rần sạch bong
Nói ra rồi cũng như không
Có khi sinh lợi cho ông láng giềng.'
LỜI NÓI GIÓ BAY

Công đoàn lên tiếng bao lần
Lá môn nước đổ cái rần sạch bong
Nói ra rồi cũng như không
Có khi sinh lợi cho ông láng giềng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét