Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Dễ Sợ


'Nắng đổ thành dòng xuống thế nhân
Làm cho cháy bỏng khách phong trần
Lối vắng buồn trông bao kẻ ngại
Đường thưa nhác thấy mỗi tần ngần.'
Nắng đổ thành dòng xuống thế nhân
Làm cho cháy bỏng khách phong trần
Lối vắng buồn trông bao kẻ ngại
Đường thưa nhác thấy mỗi tần ngần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét