Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

BÀI KHÔNG TÊN


'BÀI KHÔNG TÊN

Đường đời khô trắng nỗi đau
Tình ta chết tự khi nào hỡi anh
Duyên mình chớm nở thật nhanh
Vì đâu vội úa tan tành lòng em.

Võ Hoàng Anh
12/03/2017'
BÀI KHÔNG TÊN

Đường đời khô trắng nỗi đau
Tình ta chết tự khi nào hỡi anh
Duyên mình chớm nở thật nhanh
Vì đâu vội úa tan tành lòng em.

Võ Hoàng Anh
12/03/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét