Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

CÙNG CHẠY


'CÙNG CHẠY

Không con chạy chữa thầy bà
Nay đây mai đó gọi là chạy xô'
CÙNG CHẠY

Không con chạy chữa thầy bà
Nay đây mai đó gọi là chạy xô
Chạy bằng, chạy chọt, sô lô
Chạy đường, chạy chỗ, ôtô chạy càn
Tình hờ bỏ mứa chạy làng
Nợ dai chạy mặt, giàu sang chạy tình
Người lo chạy án bất minh
Kẻ còn lẩn quẩn rải đinh chạy dù
Tiền che hai mắt đuôi mù
Bao phen lắm kẻ vào tù vì ngươi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét