Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

CHỮ NHẪN


'CHỮ NHẪN

Nhẫn mà bỏ dấu thành nhân
Làm người biết nhẫn an thân mọi bề
Nhúng nhường trọn nghĩa phu thê
Anh em nhường nhịn ai chê mặc người'
CHỮ NHẪN

Nhẫn mà bỏ dấu thành nhân
Làm người biết nhẫn an thân mọi bề
Nhún nhường trọn nghĩa phu thê
Anh em nhường nhịn ai chê mặc người.

Nhẫn cho cuộc sống thêm tươi
Đẹp thay đức tính hơn người là đây
Bao nhiêu khuyết điểm tróc trầy
Ta đem nhẫn nhịn lấp đầy tị ghen.

Nhẫn nào đâu phải yếu hèn
Chẳng qua là để đánh phèn tâm ta
Nhẫn rồi mọi chuyện sẽ qua
Bình tâm lại thấy phật, ma rạch ròi.

Nhẫn nên vun vén đắp bồi
Sân si mất chỗ hẹp hòi thói lui
Gia đình đầy ắp niềm vui
Thế gian hết chuyện ngậm ngùi phân tranh./.

Võ Hoàng Anh
16/07/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét