Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

TỰ THƯỞNG CUỐI TUẦN

TỰ THƯỞNG CUỐI TUẦN
Đâu cần ai thưởng ai khen
Đâu cần đánh đố bon chen làm gì
Ai qua cũng phải cười khì
Thằng này tự thưởng có gì lạ đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét