Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CÂY VÀ ĐẤT

CÂY VÀ ĐẤT
Hợp đồng thỏa ước kết giao
Tình cây và đất chịu bao buộc ràng
Một mai thiếu đất cây tàn
Đất mà vắng bóng đại ngàn đất đai* ( chết).
Cuộc đời nếu một trong hai
Đơn phương chấm dứt buông tay một người
Thế gian thiếu hẳn nụ cười
Cuộc cờ thôi hết màu tươi sắc hồng
Phù sinh con nước giữa dòng
Bọt bèo cam phận đèo bồng té đau
Cây còn bám đất vươn cao
Đất ươm nhựa sống ngày sau nẩy mầm
Trăm năm tình đất âm thầm
Cho đi mật ngọt thăng trầm riêng mang
Làm sao định lượng thời gian
Tình cây và đất vô vàn thiết tha ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét