Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

QUẢ NHÂN

QUẢ NHÂN

Trồng sâm thời được củ sâm
Gieo chi sóng gió ươm mầm bão giông
Hỏi đời nhân quả có không
Lằn ranh thiện ác bềnh bồng khói sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét