Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CHỮ TÂM

CHỮ TÂM

Gương cao việc tốt xưa nay
Công tâm chính trực đúng sai rõ ràng.
Đừng nên bầu bí chung giàn
Cá mè một lứa làm càn bất phân
Đừng vì quyền chức lên gân
Đừng mượn bóng cả lấn sân cải mầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét