Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

NGUYÊN LÝ GIẢM CÂN

NGUYÊN LÝ GIẢM CÂN
Đâu cần thể dục giảm cân
Vàng rồng mỗi tháng vài phân lên người
Cứ no nê, cứ vui tươi
Giảm cân cấp tốc dẫu lười thể thao
Cao lương mỹ vị sơn hào
Làm tuốt tuồn tuột món nào cũng xơi ./.

Võ Hoàng Anh
28/02/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét