Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

LÀM ƠN

LÀM ƠN
Cửa thiền là chốn tu hành
Xin đừng quấy nhiễu lòng thành phật gia
Sân si trút bỏ tâm ma
Một lòng niệm phật lánh xa hồng trần
Mang chi ý nghĩ tâm thần
Nhiễu nhương đầu đũa khẩu phần tịnh chay
Tu từ mắt, mũi , miệng , tay
Tâm chưa thành khẩn chớ hoài nam mô./.
Võ Hoàng Anh 
28/02/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét