Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

KHOẢNG LẶNG

KHOẢNG LẶNG
Thả mồi dò dẫm nông sâu 
Lánh xa khói bụi công hầu nhiễu nhương
Hơn thua chức sắc quan trường
Mũ cao áo rộng cũng thường thế thôi.
Võ Hoàng Anh
03/02/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét