Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

HẠT NGOÀI

HẠT NGOÀI
Ruột rà để hết ngoài da
Áo cơm chẳng bận lo xa nghĩ gần
Thỏa thê ngày tháng dồn lần
Mặc đời mò mẫn lên gân điệu đà.
Võ Hoàng Anh
04/02/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét