Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

DUYÊN TRỜI ĐỊNH

DUYÊN TRỜI ĐỊNH
Bờ ao bụi chuối chứng nhân
Phèo ta gặp Nở duyên phần trời ban
Chẳng cần mỹ vị cao sang
Cháo hành một bát tình chan chứa tình
Ngờ đâu một kẻ lưu linh
Chửi cha nắng mẹ chẳng tình trước sau
Đêm trăng nghiêng ngả bờ rào 
Cơn say dẫn dắt đường vào thiên thai
Kẻ bạch tuộc người trắng tay
Bỗng dưng thay đổi tháng ngày ngát xanh 
Phải chăng một bát cháo hành
Có sức cảm hóa khuynh thành thế sao
Cảm ơn nhà văn Nam Cao
Đã đưa nhân vật đi vào sử thi
Tình yêu muôn thuở dậy thì
Xấu tốt ai dễ họa bì thấu tâm ./.
Võ Hoàng Anh
20/02/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét