Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CHÚNG MÌNH BA ĐỨA

CHÚNG MÌNH BA ĐỨA
Nếu một mai đường đời không chung lối
Ba thằng mình nào phải lỗi tại ai 
Mau dậy thôi đừng nên ngủ quá say
Những con sóng đang từng ngày hăm hở
Chiếc thuyền con tranh giành từng hơi thở 
Bão giông rồi biết chống đỡ sao đây
Chúng mình ba đứa hợp lại thành cây
Đừng để , gió đẩy bèo mây rời rạc
Câu đoàn kết từ thời xưa chống giặc
Đến nay vẫn còn trong vắt như gương
Cây muốn thẳng phải quật cường chịu đựng
Người muốn thành phải vững mỗi bước đi./.

Võ Hoàng Anh
19/02/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét