Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

XUÔI DÒNG THỜI SỰ

 XUÔI DÒNG THỜI SỰ 
"Thủ tiêu môn lịch sử là tội đồ"
Xem báo thấy chuyện động trời
Bộ môn lịch sử ngàn đời cha ông
Máu xương oanh liệt dày công
Gầy dựng đất nước non sông đẹp giàu
Ngàn năm đánh đuổi giặc Tàu 
Trăm năm chống Mỹ lẽ nào lại quên
Mưa bom, bão đạn, làn tên 
Trận Điện Biên Phủ làm nên sử vàng
Các ông chớ có làm càng
Lịch sử đất nước vẻ vang muôn đời
Biết bao thế hệ khắp nơi
Cần được truyền tải những lời máu xương
Đừng nên lờ lệnh xem thường
Cất đi ngọn đuốc soi đường tương lai
Trăm năm biết có còn ai
Nhớ người mở cõi sơ khai dẫn đường
Tinh thần dân tộc quật cường
Ngàn năm thiện chiến đuổi phường xâm lăng
Các ngài quên hết rồi chăng
Ác chiến trên Ải Chi Lăng một thời
Bạch Đằng Giang giặc nhớ đời
Ngô Quyền dựng cọc rã rời Hán quân 
Trận Điện Biên Phủ trên Không
Mười hai ngày chẳn núi sông oằn mình
Bao nhiêu mất mát hy sinh
Sử sách ghi lại để mình nhớ ơn
Thủ tiêu lịch sử keo sơn
Chính là phản phúc vong ơn tội đồ ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
10/11/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét