Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

CÂY NHÀ LÁ VƯỜN
Bao giờ dứt nghiệp cầm ca
Mới thôi tụm bảy tụm ba thế này
Ly bia sủi bọt trắng ngày
Tiếng tơ chìm đắm cơn say nghĩa tình./.
Võ Hoàng Anh 
22/01/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét