Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

NGÀY MỚI

NGÀY MỚI
Tiếng gà mở cửa bình minh
Bắt đầu cho buổi hành trình tương lai
Bóc tờ lịch cũ rơi ngày
Soi gương mái tóc hoa cài trắng phau ./.
Võ Hoàng Anh 
23/01/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét