Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

THỨC VỚI TRĂNGTHỨC VỚI TRĂNG
Đêm nay lấy cỏ làm chăn
Lá khô làm chiếu sương giăng làm màn
Vật vờ uống cạn thời gian
Rót đầy một chén trăng vàng đậm sâu
Bẻ câu lục bát gối đầu
Đan tay se lệ bắc cầu ngưu lang
Mây sầu để gió lang thang 
Vu vơ trăng để đêm man mác buồn
Trăng khuya rơi rụng đầy xuồng
Còn ai thức giữa nỗi buồn Trương Chi ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
27/10/2015

1 nhận xét: