Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

GIÁ !

GIÁ !
Giá như đừng có con sông
Thì anh chẳng phải mất công xây cầu
Hôm nao hai mắt đục ngầu
Tiễn nàng cất bước làm dâu đồng tiền
Giá như bán được ưu phiền
Thì con nước chẳng ngả nghiêng chân cầu
Đuổi nhau con sóng bạc đầu
Tình sao tình mãi vương sầu đời nhau ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
27/10/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét