Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

TRÁI TIM VIỆT NAM

TRÁI TIM VIỆT NAM
Mỗi khi xem báo mà buồn
Nhìn bọn Tàu Khựa ngông cuồng tự tung
Ỷ mạnh xem trời bằng vung
Phát ngôn hiếu chiến khắp vùng biển đông
Lập vùng nhận dạng phòng không
Tăng cường hiện diện cướp công dân lành
Biển ta sao chúng lộng hành
Đặt ra đạo luật để giành phần hơn
Mặc khác tỏ vẻ keo sơn
Bạn chi cái bọn bất nhơn hại đời
Chúng ta như cá chờ thời
Bao giờ chấm dứt những lời nói suông
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
05/08/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét