Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

CHÂN CẦU VƯỢT HƯƠNG LỘ 2

CHÂN CẦU VƯỢT HƯƠNG LỘ 2
Đường hẹp vốn đã khó thông
Mấy anh công lộ đứng trông tuýt còi 
Ai mà lấn tuyến thôi rồi
Vào đây đóng phí hẳn hòi hãy đi
Đại diện luật pháp thực thi
Muốn đóng tại chỗ hay đi lòng vòng
Nhà em ở tận miền đông
Gởi anh một ít tiền nong gọi là
Đường về đây đó còn xa
Em còn con nhỏ mẹ già ốm đau
Bây giờ biết phải làm sao
Nếu anh không lấy cấp cao la rầy
Thôi nhé tạm tha lần này
Nếu còn tái phạm thì mày chớ than. /.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
04/08/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét