Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

BỊ LÀM

BỊ LÀM
Nhất chiêu bát chưởng thập toàn
Tự nhiên kiêm nhiệm công đoàn A không
Chối từ, từ chối không xong
Gánh thêm trọng trách như gông trên mình
Công việc thì rất tình hình
Thời gian đâu để cho mình nhận vai
Thân này không thể chia hai
Nửa lo việc nước nửa cai việc nhà
Tính tôi lại rất thật thà
Miệng mồm chẳng khéo sợ mà phụ công
Anh em bỏ phiếu đồng lòng
Mình lại từ chối e không hợp tình
Thôi thì cố gắng hết mình
Làm tròn sứ mệnh gia đình cùng vui ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
30/05/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét