Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

ĐAU LÒNG BIỂN

ĐAU LÒNG BIỂN
Giặc Tàu đào xới ngoài khơi
Biến đá thành đảo làm nơi trú đồn
Lãnh đạo thất học lộng ngôn
Tư chất của kẻ du côn quê mùa
Chiêu bài mạnh được yếu thua
Nói năng ngang ngược như cua hai càng
Vừa ăn cướp vừa la làng
Trắng đen đảo lộn chẳng màng thị phi
Văn hóa của kẻ mặt lì
Ăn vạ, nói khoác nhất nhì đông nam
Đã giàu mà lại còn tham
Gây bao sóng gió phương nam căng phồng
Thế giới chung sức đồng lòng
Hướng về trọng điểm biển đông từng giờ
Đắn đo khi hạ nước cờ
Không đẩy căng thẳng đến bờ giao tranh
Bao nhiêu vết sẹo chưa lành
Tàn dư của cuộc tranh giành quyền năng
Dân lành có tội tình chăng
Sao bắt họ phải đổi bằng máu tươi
Hỡi ai còn chút tình người
Hãy mau thức tỉnh tiếng cười còn vang
Chớ nên hiếu chiến ngang tàng
Rồi đây chuốc lấy bẽ bàng đắng cay
Xây dựng bồi lắp dừng ngay
Công lý đâu để chúng bây lộng hành ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
05/06/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét