Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

TRÁI TIM NHÂN ÁI

                             TRÁI TIM NHÂN ÁI
                      “ ĐỒNG HÀNH VÀ CHIA SẼ “

Vừa nghe phát động phong trào
Ngày hội hiến máu nghe nao nao lòng
Anh em hăng hái xung phong
Ghi danh đăng ký mà không chần chờ
Cứu người đâu thể thờ ơ
Máu hồng đỏ thắm nối bờ yêu thương
Nhớ câu chính ngã vô thường
Cho đi là để yêu thương lớn dần
Máu đào chảy khắp châu thân
Cứu người trong lúc ngàn cân treo mành
Làm sao ngoảnh mặt hỡi anh
Khi ta có thể chữa lành nỗi đau
Chút tình chẳng đáng đề cao
Đây là truyền thống đã bao đời rồi
Người Việt yêu giống thương nòi
Thấm nhuần từ thuở nằm nôi ru hời
Lá lành đùm lá tả tơi
Giúp người phải giúp đến nơi đến cùng
Bắc , Nam dẫu có phân vùng
Cũng là con cháu Vua Hùng sinh ra
SamCo chung một mái nhà
Quan tâm giúp đỡ người già neo đơn
Tinh thần đáp nghĩa đền ơn
Thắt chặt đoàn kết keo sơn một lòng
Cảm ơn những trái tim hồng
Đã mang hơi thở ấm nồng muôn phương
Cuối thơ xin chúc hội trường
Cùng ban Lãnh đạo trăm đường an vui./.


Sáng tác: Võ Hoàng Anh
29/09/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét