Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

THƯƠNG HIỆU SAMCO


THƯƠNG HIỆU SAMCO

Kỹ niệm mười năm một chặng đường
Samco vững mạnh chắc dây cương
Gian nan mấy bận không lùi bước
Vất vã bao lần vẫn đảm đương
Sứ mệnh đang cần ta dốc sức
Tầm nhìn chẳng đợi kẻ buông thương
Ưu tiên chất lượng đặt trên hết
Sản phẩm tin dùng khắp bốn phương ./.

Sáng tác : Võ Hoàng Anh

15/10/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét