Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

KHOE CƠ BẮP


KHOE CƠ BẮP 

Thằng Tầu gặp Mỹ chạy te

Như gà trống thiến giỏi khoe thân hình 
Bắc Kinh có Tập Cận Bình 
Ngày ngủ , đêm thức đi rình nhà bên 
Đắc thời con mắt hớ hênh
ỷ đông hiếp ít ngông nghênh côn đồ
Một bầy chân rết ma cô
Khác nào lũ cướp thời Ngô ngang tàng
Biển đông tàu chiến, tàu khoan
Tập trung binh lực đưa sang láng giềng
Tham vọng bành trướng vành biên
Mưu đồ thôn tính giành quyền trông coi
Biển đông như một miếng mồi
Nhiều bên dòm ngó đứng ngồi không an
Đất Tầu sỏi đá khô khan
Tài nguyên hạn hẹp đói than, khát dầu
Lưỡi bò ghép cái đầu trâu
Vừa lì, vừa dốt ngu lâu khó rèn
Cút mau đi lũ đê hèn
Nước Việt ta đã bao phen đánh Tầu
Lòng dân như sóng cuộn trào
Như cơn bão táp trước bao thế cường./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
17/05/2014 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét