Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

DÁNG HÌNH ĐẤT MẸ !


DÁNG HÌNH ĐẤT MẸ !

Việt Nam ơi ! 

Hơn bốn nghìn năm.
Mưa bom, bão đạn oằn mình thở than 
Cha đi đánh Mỹ trên ngàn 
Mẹ về chống Pháp mở mang quê nhà.

Bao đời lửa loạn can qua
Mồ hôi mặn đắng xót xa thế thời
Máu xương hòa lẫn đất trời
Linh hồn Nước Việt muôn đời còn đây.

Đoạn trường bao cảnh ai gây
Dáng hình đất mẹ hao gầy xác xơ
Khi đi ai hứa đợi chờ
Ngày về đại thắng rợp cờ Nước Nam.

Anh đi diệt bọn gian tham
Giữ yên bờ cõi Nước Nam oai hùng
Ơn đền, nợ trả hiếu trung
Bảo toàn đất mẹ bất dung quân thù./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh.
18/05/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét