Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Đúc Kết Từ Bàn Nhậu

sáng không đọc báo thì lạc hậu
chiều không nhậu thì lạc miệng

điếu thuốc tàn ly cà phê cạn
vắng em rồi anh làm bạn với men cay

sáng ngậm đắng chiều nuốt cay
nuốt cay nuốt cả đời trai phong trần

 đời không rượu đời vô vị
kiếp sống không bia kiếp sống thừa

rượu vào thì lời ra
lời ra thì ít máu ra thì nhiều

trăm năm bia đá thì mòn
bia chai thì bể vẫn còn bia lon.

trăm năm bia đá thì mòn
ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ

tình gì trong quán bia ôm
tình anh là gái, tình em là tiền.

sáng xỉn chiều say tối lai rai cứ thế làm hoài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét