Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Dòng Đời

Giữa dòng gạn đục khơi trong
Những mong tìm thấy bạn lòng trăm năm
Nào ngờ chim cá bặt tăm
Sông buồn bến vắng nông tằm héo khô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét