Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Hình Ảnh Buổi Hiến Máu Nhân Đạo

Mấy hôm chịu cảnh đau răng
Mới nghe hiến máu lăn xăn đi liền
Cháo gói thì húp triền miên
Lấy đâu ra máu mà siêng thế này
Vì rằng muốn giúp một tay
Máu hồng hiến tặng cho ai sinh tồn
Trái tim ơi chớ bồn chồn
Cho người sự sống, tâm hồn đẹp sao
Mặt còn như cái bánh bao
Một bên sưng húp mà sao vui cười
Bởi ta đã giúp được người
Thấy lòng vui sướng cuộc đời đẹp ơi
  


14/08/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét