Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Đau Răng
Ai đã từng bị cảnh đau răng
Nói năng ăn uống thật khó khăn
Đêm nằm lăn lộn ôm gò má
Trằn trọc suốt đêm giấc chẳng lành
 
^O^
 
Hàm răng thiếu một chẳng có sao
Còn hơn để vậy bị hành đau
Thôi thì mau chóng đi bác sĩ
Nhổ quách cho xong khỏi bận lòng
 
^O^
 
Nha khoa đã đến sao thấy ghê
Búa kìm kim chích kẻ bưng bê
Nhìn sơ đã thấy hồn chao đảo
Sợ quá đi thôi hẹn lần sau.
 
<<<< Hoàng Anh >>>>
13/08/2012
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét