Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ


'NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

Non sông có được hôm nay
Biết bao thế hệ chung tay giữ gìn
Máu xương trộn lẫn bùn sình
Cho đời cuộc sống thanh bình ấm no.

Cuộc cờ mấy bận cam go
Đau thương mất mát dày vò nước non
Mẹ già nước mắt héo hon
Khóc chồng rồi lại khóc con một đời.

Quê cha đạn xới tơi bời
Một vùng đất mẹ mù trời bom sôi
Lạc đàn tiếng nhạn mồ côi
Mái tranh chiếc bóng mẹ ngồi xót xa.

Dõi theo cuối nẻo chiều tà
Hai dòng ngấn lệ nhạt nhòa núi sông
Dưỡng nuôi dòng máu lạc hồng
Bao nhiêu cay đắng dày công dựng gầy.'
NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

Non sông có được hôm nay
Biết bao thế hệ chung tay giữ gìn
Máu xương trộn lẫn bùn sình
Cho đời cuộc sống thanh bình ấm no.

Cuộc cờ mấy bận cam go
Đau thương mất mát dày vò nước non
Mẹ già nước mắt héo hon
Khóc chồng rồi lại khóc con một đời.

Quê cha đạn xới tơi bời
Một vùng đất mẹ mù trời bom sôi
Lạc đàn tiếng nhạn mồ côi
Mái tranh chiếc bóng mẹ ngồi xót xa.

Dõi theo cuối nẻo chiều tà
Hai dòng ngấn lệ nhạt nhòa núi sông
Dưỡng nuôi dòng máu lạc hồng
Bao nhiêu cay đắng dày công dựng gầy.


26/07/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét