Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

NĂM CON GÀ


'NĂM CON GÀ

Năm gà chả phải năm công
Cũng đầu cũng cánh cũng lông ấy mà
Họ công sặc sỡ kiêu sa
Anh gà lem luốc tỏ ra hơn người 
Kiếp gà phải chịu móc bươi
Họ công nhàn hạ chây lười cái ăn
Năm gà hẳn lắm khó khăn
Chớ mà ỷ lại sầu giăng chất chồng./.

Võ Hoàng Anh
18/01/2014'
NĂM CON GÀ

Năm gà chả phải năm công
Cũng đầu cũng cánh cũng lông ấy mà
Họ công sặc sỡ kiêu sa
Anh gà lem luốc tỏ ra hơn người
Kiếp gà phải chịu móc bươi
Họ công nhàn hạ chây lười cái ăn
Năm gà hẳn lắm khó khăn
Chớ mà ỷ lại sầu giăng chất chồng./.

Võ Hoàng Anh
18/01/2014
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét