Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Mưa Đầu Mùa
'MƯA ĐẦU  MÙA

Ngọn gió về mang hơi sương lạnh
Cơn mưa vội bung bẫy mầm xanh
Nắng cũng thôi gay gắt cội cành
Hạt xé vỏ để giành sự sống'

MƯA ĐẦU MÙA

Ngọn gió về mang hơi sương lạnh

Cơn mưa vội bung bẫy mầm xanh
Nắng cũng thôi gay gắt cội cành
Hạt xé vỏ để giành sự sống  ./.

20/5/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét