Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

DỄ GIẬN MAU QUÊN


'DỄ GIẬN MAU QUÊN

Nói ra là ghét thằng tàu
Mà hàng trung quốc ào ào nhập sang
Cái hồi rục rịch giàn khoan
Từ nam chí bắc sôi gan một lòng.

Giặc ngoài chưa giải quyết xong
Phong trào phá hoại thù trong lộng hành
Tuyên truyền xúi dục đấu tranh
Kéo theo hệ quả chiếu manh khốn cùn.

Nhà quê tay lấm chân bùn
Tránh sao cạm bẫy muôn trùng hiểm sâu
Tinh thần yêu nước từ lâu
Ghét tàu như thể thấy trâu vào vườn.

Đi theo như quỷ dẫn đường 
Để rồi nhận lấy thảm thương tội tình
Yêu ma giấu bóng che hình
Chánh tà thiện ác phân minh rạch ròi./.

Võ Hoàng Anh
13/01/2017'
DỄ GIẬN MAU QUÊN

Nói ra là ghét thằng tàu
Mà hàng trung quốc ào ào nhập sang
Cái hồi rục rịch giàn khoan
Từ nam chí bắc sôi gan một lòng.

Giặc ngoài chưa giải quyết xong
Phong trào phá hoại thù trong lộng hành
Tuyên truyền xúi dục đấu tranh
Kéo theo hệ quả chiếu manh khốn cùn.

Nhà quê tay lấm chân bùn
Tránh sao cạm bẫy muôn trùng hiểm sâu
Tinh thần yêu nước từ lâu
Ghét tàu như thể thấy trâu vào vườn.

Đi theo như quỷ dẫn đường
Để rồi nhận lấy thảm thương tội tình
Yêu ma giấu bóng che hình
Chánh tà thiện ác phân minh rạch ròi./.

Võ Hoàng Anh
13/01/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét