Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

THƠ - ẢNH

THƠ - ẢNH 
 
Ở đây không có chúa - tôi 
Cũng không có cảnh phân ngôi sang - hèn
Mỗi anh là một ngọn đèn
Tạo nên nhân tố đánh phèn đục - trong.
Ở đâu có lắm thành công
Mà chưa đoàn kết đồng lòng trước - sau
Mặc dù kẻ thấp người cao
Sẵn sàng trên dưới khó nào không qua

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét