Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

NĂM THÁNG CHƯA NGUÔI

NĂM THÁNG CHƯA NGUÔI
Ngược dòng năm tháng đau thương
Chiến tranh loạn lạc đoạn trường đắng cay 
Quê hương khói nhuộm màu mây
Máu xương trộn lẫn cỏ cây ngoài đồng .
Oằn lưng đất mẹ gáng gồng
Hai đầu nỗi nhớ chất chồng cán cân 
Người đi biền biệt phong trần
Kẻ còn ở lại mộ phần không tên.
Đoàn người rầm rập tiến lên
Băng rừng, xẻ núi, làm nên chiến hào
Đánh cho Mỹ cút , Ngụy nhào
Đánh cho giặc Pháp đổi màu cờ gian
Khăn rằn, áo vải, nón nan
Làm nên lịch sử vẻ vang hào hùng
Mưa bom , bão đạn mịt mùng 
Vẫn không ngăn được hiếu trung giống nòi.
Thù nhà, nợ nước, sục sôi
Đau thương mất mát đứng ngồi không yên
Máu tươi đổ khắp ba miền
Khát khao xóa ách xích xiềng cùm gông.
Chân trần, giáo mác, tầm vông
Ngày đêm tiếp bước cha ông lên đường
Dưỡng nuôi ý chí quật cường
Anh hùng áo vải phi thường biết bao.
Tiến lên hỡi các đồng bào 
Tự do, độc lập ngày sau vững bền
Trăm năm lời Bác vang rền 
Ấm no, hạnh phúc đừng quên buổi đầu ./.
Võ Hoàng Anh
18/04/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét