Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

HÀNG TÀU

HÀNG TÀU

Nghe đồn xóm lá hôm nao
Mấy năm xa vắng nay giàu nứt da
Mỗi nhà mấy chiếc tay ga
Xế hộp đậu kín đường ra lối vào
Nhờ chăm tiêu thụ hàng Tàu
Tiếp thêm đạn dược bắn vào nước ta
Uổng công xương máu ông cha
Biết bao thế hệ xông pha trận tiền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét