Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

CHỈ MONG

CHỈ MONG
Chỉ mong cái nón thấy đường
Cái chân vững bước, cái tường khai thông
Đừng vì cái chuyện khổng không
Mà làm đổ vỡ cái công dựng gầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét