Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CÁ LA HÁN

CÁ LA HÁN
Ngắm tới rồi lại nhìn lui
Cái đầu thì lớn cái đuôi thì dài
Áo quan sặc sỡ hình hài
Đậy che một mớ háo tài bên trong
Bịt mắt mà bắt hình dong
Trời ban nhãn thị để không ích gì
Chớ nên vì mấy túi chì
Mà quên ánh sáng kim y chói lòa ./.
Võ Hoàng Anh 
01/03/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét