Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

BÌNH MỚI RƯỢU CŨ
Cái trò giấu mặt lòi đuôi
Bình mới rượu cũ đuổi ruồi vỡ mâm
Giơ cao đánh khẽ xước dầm
Cá tôm chung chạ ao đầm vớt ra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét