Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Ý THỨC- VĂN MINH

Ý THỨC- VĂN MINH
Xem mà học hỏi người ta
Cũng tay chân, cũng thịt da giống mình
Sao họ ý thức văn minh
Còn ta chỉ biết vì mình nhỏ nhen
Ra đường hết lấn rồi chen
Bảo sao ùn tắc rối ren giữa dòng
Ai cũng có việc có công
Chẳng qua ý thức giao thông quá tồi
Vì miếng thịt vụn đáy nồi
Mà quên đi mất người ngồi kế bên
Lợi ích riêng đặt lên trên
Sống như cái kiểu ốc sên côn trùng
Vì cái nhỏ, bỏ cái chung
Xem người học hỏi để cùng tiến lên ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
21/11/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét