Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỰ ĐẮC

TỰ ĐẮC
Ếch ngồi đáy giếng nghênh ngang
Xem trời chẳng đặng tày gang anh hùng
Cái tôi bỗng hóa to đùng
Luyên thuyên dõng dạc hãi hùng tép tôm ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
20/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét