Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TRÊU NGUYỆT

TRÊU NGUYỆT
Buông lời nửa thật nửa đùa
Thấp đèn xỏ chỉ thêu thùa bóng trăng 
Với tay kéo áo chị hằng
Lau khô ngấn lệ dùng dằng níu đêm ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
18/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét