Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

THÁNG NGÀY TỰ DO

THÁNG NGÀY TỰ DO
Lang thang khắp chốn mặc tình
Sơn lâm cùng cốc trà đình tửu lâu
Trời cao tung cánh hải âu
Một mình rong ruổi địa đầu thiên thai
Cứ đi cho thỏa sức trai
Cuộc đời chớp mắt phủi tay có còn
Núi cao có lúc cũng mòn
Đời ai mấy kẻ vuông tròn lợi danh
Mặc người quyền chức phân tranh
Đường ta lối rẽ lằn ranh sống còn ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
28/11/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét