Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

PHONG CÁCH GIẢN DỊ

PHONG CÁCH GIẢN DỊ

Học tập thì phải thực hành
Chớ đừng ghi chép để dành nói suông
Nhiều rồi những chuyện bán buôn
Luyên thuyên dõng dạc trào tuôn cửa mồm
Mấy người vách lá chồi rơm
Mấy người gối đá lưng tôm cam phần
Vẫn luôn tỏa sáng trong ngần
Việc gì cứ phải lên gân với đời
Chai tai những chuyện trời ơi
Nói nhiều làm ít những lời gió bay
Giản dị nếp sống thật hay
Khuôn khổ máy móc xưa nay ích gì
Tổng thống còn gậm bánh mì
Lãnh Tụ chẻ củi có gì xấu xa
Miễn sao ta được là ta
Sĩ diện chỉ để lời ra tiếng vào
Một ly nước mía ngọt ngào
Nào đâu phân biệt thấp cao sang hèn
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
08/01/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét